Zaterdag 18 maart hield de Nederlandse Tuinenstichting ( NTs) haar jaarlijkse vrijwilligersdag op Kasteel Nederhorst.

De Nederlandse Tuinenstichting, opgericht in 1980, zet zich in voor het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit, geeft adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel en beheer. Daarnaast stimuleert de NTs de openstelling van particuliere tuinen. 

De NTs geeft daartoe ieder jaar de Open Tuinengids uit waarin meer dan 300 tuinen zijn opgenomen die door donateurs bezocht kunnen worden waaronder een ook een aantal bijzondere tuinen in de Wijdemeren en het Gooi. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst werd het eerste exemplaar van De Open Tuinen gids 2017 uitgereikt aan Anton Valk van de Stichting Eden Soestdijk, de stichting die een ‘groen en duurzaam’  plan heeft ingediend voor de herbestemming van Paleis Soestdijk. Stefan Jaspers, die met zijn Nederlandse verfplantentuin zilver won op de Chelsea Flower Show 2016 ontving van de voorzitster van de NTs het tweede exemplaar.

Op het programma stonden twee lezingen. Anne Mieke Backer, auteur van “Er stond een vrouw in de tuin” vertelde over haar onderzoek naar de rol van de vrouw in de Nederlandse tuingeschiedenis. Kunsthistorici belichten veelal de rol van de opdrachtgevers en tuinarchitecten maar de positie en invloed van vrouwen, of het nu prinsessen, burgerdames of boerinnen zijn, blijft vaak onbenoemd. Backer vraagt zich af waarom ons altijd is verteld dat door toedoen van één vrouw het paradijs verloren is gegaan, maar waarom er maar zo weinig aandacht is voor de paradijzen die sindsdien door vrouwen zijn gecreëerd.

Na de lunch gaf Robert Jonker van de Harmine Wolters Stichting, eigenaresse van Kasteel Nederhorst, een presentatie over de geschiedenis van kasteel en landgoed. Begin 18e eeuw wordt in opdracht van Godard van Tuyll van Serooskerken de tuin heringericht naar de mode van die tijd. Jan van Staden maakt een ontwerp in geometrische stijl met een sterke nadruk op een hoofdas.

Het bijzondere van Nederhorst is dat dit 300 jaar oude tuinontwerp nog grotendeels ongewijzigd in het huidige grondplan zichtbaar is. Het sierhek in Lodewijk de XIV stijl en de monumentale oprijlaan dateren uit het begin van de 18e eeuw. De zichtas aan de achterzijde van het kasteel was echter in de 19e eeuw dicht gegroeid. In 2007 is de historische zichtas alsook de parterre ( halve open cirkel) achter het kasteel, in ere hersteld en momenteel is het kasteel weer van alle zijden zichtbaar. Helaas wordt de zichtas nu bedreigd door plannen voor woningbouw binnen de oorspronkelijke siertuin van het kasteel.

De presentatie illustreerde maar weer eens dat het werk van de NTs nog altijd nodig is. Het belang van het behoud van ons historisch groen erfgoed wordt  helaas nog niet door iedereen onderkend. De middag werd afgesloten met een rondleiding over het landgoed waar de vele duizenden krokussen die de afgelopen jaren door vrijwilligers uit Nederhorst den Berg zijn aangeplant, er in de regen een beetje treurig bij stonden.

www.tuinenstichting.nl

<terug