KasteelNederhorst.nl is ontwikkeld door Webs4U.nl

Logo_Webs4U

Tekstbijdragen aan deze website zijn geleverd door Jacob Six, Robert Jonker, Ysk Vondeling, Paul van den Acker en Jan Kneppers.

Voor de geïnteresseerden staat hieronder een literatuurlijst waar de samenstellers gebruik van hebben gemaakt.

  • Krol, Geschiedenis van Nederhorst den Berg, Gijsbers en Van Loon, Arnhem, (1949)
  • Meischke, Het kasteel Nederhorst den Berg, Amstelodamum, vol. 44 (1957), pag. 86-91
  • Tromp, Een kasteel in het «Groene Hart»: Nederhorst den Berg, De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 127 – September 2000A.L.P. Buitelaar, De Stichtse ministerialiteit en de ontginging in de Utrechtse Vechtstreek, Verloren, Hilversum (1993)
  • Peter Verhoeff Landschapsarchitect BNT, Projectvoorstellen voor de Harmine Wolters Stichting.

– Herinrichting van het Achterpark, Stichting PHB (2006)
– Restauratie en Revitalisering Voorplein en Toegangslanen van Nederhorst, Stichting In Arcadië (2013)