Achtergrondinformatie Harmine Wolters Stichting I & II

De Nederhorst ligt in het dorp Nederhorst den Berg binnen de gemeente Wijdemeren. Het heeft een oppervlakte van circa 5,4 hectaren. Het kasteel, koetshuis, schuur, toegangshek, een tweetal hardstenen vazen en de tuin- en parkaanleg zijn door het Rijk aangewezen als beschermd monument; in het Monumentenregister opgenomen onder de nummers 520084 en volgende.

Om het onderhouden en het beheren van De Nederhorst mogelijk te maken zijn op 5 februari 1960 de Harmine Wolters Stichting I (kort: HWS I) en op 14 oktober 1991 de Harmine Wolters Stichting II (kort: HWS II) opgericht.

Sinds het voorjaar van 2022 is de Harmine Wolters Stichting geen eigenaar meer van de historische buitenplaats kasteel Nederhorst.

Gezien de doelstellingen en de ANBI-status van de Stichtingen zullen deze zich blijven inzetten voor het voortbestaan van de historische buitenplaats kasteel Nederhorst. Het beleid is er verder op gericht om voor zover de exploitatie van het kasteel en landgoed dat toelaat, de publieksfunctie te intensiveren. Dit zal geschieden in overleg met de nieuwe eigenaar: Stadsherstel Amsterdam.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van de Harmine Wolters Stichting in 2016

Het bestuur van de Harmine Wolters Stichting in 2016

De bestuursleden voeren hun functie onbezoldigd uit.

Samenstelling Bestuur

Harmine Wolters Stichting I:

Paul S.F.M. van den Acker – voorzitter

C. (Riny) P.M. Jonker-Leurs – penningmeester

Frederike M. Jonker – secretaris

A. Jacob Six – bestuurslid

Harmine Wolters Stichting II:

Paul S.F.M. van den Acker – voorzitter

C. (Riny) P.M. Jonker-Leurs – penningmeester

ANBI informatie

Zowel HWS I als HWS II staan bij de Belastingdienst geregistreerd als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen die u ons doet, mag u daarom onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Zie voor meer info:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi

Gegevens

Post- of bezoekadres: Slotlaan 4 1394 BK Nederhorst den Berg

HWS I: KvK-nummer: 41192794

RSIN: 004187088 Bankrek: NL63INGB 0657561304

HWS II: KvK-nummer: 41194178

RSIN: 816761863

Doelstellingen en Beleidsplan

Statutaire doelstellingen

De stichtingen hebben (tezamen) als statutaire doelstelling: De instandhouding van de in eigendom zijnde monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet, met name het kasteel Nederhorst; Het beheren en exploiteren van het kasteel en het landgoed Nederhorst den Berg; Het tot stand brengen, beheren, onderhouden en uitbreiden van kunst- en andere collecties en/of voorwerpen, Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde doel van de stichtingen, is het beleid gericht op het restaureren, onderhouden en beheren van het kasteel en bijbehorend landgoed In de praktijk betekent dit dat op basis van de inkomsten een planmatig onderhoud wordt nagestreefd om pieken in de uitgaven (voor zover mogelijk) te voorkomen. Het beleid is er verder op gericht om voor zover de exploitatie van het kasteel en landgoed dat toelaat, de publieksfunctie te intensiveren.

Financiƫle verantwoording

Onder deze link vindt u de balans.