Stadsherstel Amsterdam is in vergevorderd stadium om kasteel Nederhorst over te nemen van de huidige eigenaar, de Harmine Wolters Stichting.

In goed overleg met haar brengt de organisatie de woonfunctie terug, nadat de buitenplaats jaren gebruikt is als kantoorruimte. Dusdoende krijgt het kasteel en landgoed de bestemming van weleer en blijft het erfgoed behouden voor komende generaties. Om het kasteel toegankelijk te houden is in de plannen ook ruimte voor openbare functies. De tuin blijft toegankelijk voor publiek.

Op het kasteelterrein bevinden zich diverse bijgebouwen, zoals het koetshuiscomplex met de historische schuur. In het kasteel en de bijgebouwen komen betaalbare huurwoningen. In de monumentale schuur gaat het om drie sociale huurhuizen. Een deel van de nieuwbouw zonder monumentale waarde wordt gesloopt.

De insteek van Stadsherstel bij restauraties is: behoud en herstel van het monument gaat vóór vervanging. “Bij het kasteel, het koetshuis en de schuur worden de bestaande ruimte-indeling en oorspronkelijke materialen zoveel mogelijk aangehouden. Alleen als het nodig is voor de nieuwe woonfunctie worden ingrepen gedaan, passend binnen de culturele waarde”.