Stadsherstel Amsterdam heeft in het voorjaar 2022 kasteel Nederhorst definitief overgenomen van de huidige eigenaar, de Harmine Wolters Stichting.

Tijdens de onderhandelingen over de overname, is door de Harmine Wolters Stichting bij Stadsherstel een aantal wensen op tafel gelegd ter invulling van de woonfunctie en de openbare functie, nadat de buitenplaats jaren is gebruikt als kantoorruimte. Als de plannen met de nieuwe eigenaar Stadsherstel zijn gerealiseerd, heeft het kasteel en het landgoed de bestemming van weleer en blijft het erfgoed behouden voor komende generaties. Om de toegankelijkheid van het kasteel te verbeteren ten opzichte van het verleden is in de plannen ruimte voor openbare functies. De tuin blijft toegankelijk voor publiek.

Op het kasteelterrein bevinden zich diverse bijgebouwen, zoals het koetshuiscomplex met de historische schuur. In het kasteel en de bijgebouwen komen betaalbare huurwoningen. In de monumentale schuur gaat het om drie sociale huurhuizen. Een deel van de nieuwbouw zonder monumentale waarde wordt gesloopt.

De insteek van Stadsherstel bij restauraties is: behoud en herstel van het monument gaat vóór vervanging. “Bij het kasteel, het koetshuis en de schuur worden de bestaande ruimte-indeling en oorspronkelijke materialen zoveel mogelijk aangehouden. Alleen als het nodig is voor de nieuwe woonfunctie worden ingrepen gedaan, passend binnen de culturele waarde”.

Volg hier de ontwikkelingen