Op deze pagina komen reportages van van restauratieprojecten.

Zo is het 18e-eeuwse hekwerk van de trap van het bordes gerestaureerd en is ook de barbecue uit 1962 gerestaureerd.

Voor 2019 staan herstelwerkzaamheden van de gevel rondom het kasteel gepland.