Aanslag op cultuurhistorisch landschap rondom kasteel Nederhorst !

Op dit moment ligt er in de gemeente Wijdemeren een Ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat woningbouw binnen het oorspronkelijke grondplan van kasteel Nederhorst behelst. Onderdeel van het plan is ook dat er een boerenbedrijf met schuren op één van de weinige nog mooie plekjes aan de Vechtoever gepland is.
De bouw van een twaalftal woningen, deels in de zichtas en binnen de oorspronkelijke siertuin van het kasteel, zullen het zicht op het landgoed verder ontnemen.
Lees hier meer over de formele bezwaren van de Harmine Wolters Stichting, gevat in de zgn. zienswijze.

De Nederlandse Tuinenstichting te gast op Kasteel Nederhorst.

Deze stichting, opgericht in 1980, zet zich in voor het behoud van tuinen en parken die van belang zijn door hun vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging. De NTs voert hiertoe onderzoeken uit, geeft adviezen aan eigenaren, beheerders en overheden over planontwikkeling, herstel en beheer. Op zaterdag 18 maart hield de NTs haar jaarlijkse vrijwilligersdag op Kasteel Nederhorst. Lees hier meer over de twee lezingen en de uitreiking van de Open Tuinengids met daarin meer dan 300 tuinen.

———————————

Wat gebeurt er de komende tijd op Nederhorst?  Zie daarvoor onderstaande AGENDA: