Aanslag op cultuurhistorisch landschap rondom kasteel Nederhorst

Op dit moment ligt er in de gemeente Wijdemeren een Ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat woningbouw binnen het oorspronkelijke grondplan van kasteel Nederhorst behelst. Onderdeel van het plan is ook dat er een boerenbedrijf met schuren op één van de weinige nog mooie plekjes aan de Vechtoever gepland is.


In dit plan wordt met geen woord gesproken over het historische karakter van het kasteel met zijn parktuin en het open weidegebied. Er dreigt een onomkeerbare verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit van enerzijds een van de belangrijkste monumenten in de omgeving, en anderzijds de openheid van het karakteristieke veen-weidelandschap met een rijke historische en culturele waarde.

 

 

Kasteel en landgoed stonden in het verleden altijd vrij in het landschap. In 1713 is de tuin heringericht in geometrisch stijl met een sterke nadruk op de zichtas, de mode van die tijd. Het bijzondere van Nederhorst is dat dit 300 jaar oude tuinontwerp van Jan van Staden nog steeds zichtbaar is in het huidige grondplan.

Zowel kasteel als landgoed zijn van bijzondere historische waarde. De zichtas loopt vanaf het monumentale hek via de oprijlaan, door de gang van het kasteel naar de achterzijde, waar de as tenslote uitmondt in de polder.

 

 

De bouw van een twaalftal woningen, deels in de zichtas en binnen de oorspronkelijke siertuin van het kasteel, zullen het zicht op het landgoed verder ontnemen.

De ruimtelijke kwaliteit van het open weidegebied en het kasteel zijn voor de gemeente kennelijk van ondergeschikt belang, terwijl het juist een belangrijke taak van de gemeente is om haar historisch cultureel erfgoed te beschermen.

Des te treuriger dat in het hele plan het kasteel niet eens wordt genoemd.

 

 

Het tweede deel van het plan, het vestigen van een nieuw te bouwen agrarisch bedrijf aan de Eilandseweg, doet eveneens een ernstige aanslag op de openheid van het karakteristieke veen-weidelandschap met een rijke historische en culturele waarde. Het gebied waarvan kasteel Nederhorst al sinds de 13 eeuw deel van uitmaakt.

 

De Harmine Wolters Stichting, eigenaresse van kasteel Nederhorst, heeft tegen deze plannen bezwaar gemaakt en als zienswijze op het bestemmingsplan ingebracht. Het kasteel en haar tuinen zijn Rijksmonumenten, het gaat hier om ons aller erfgoed wat bescherming verdient en waar we zuinig op zouden moeten zijn net als op het laatste stukje openweigebied aan de Vecht. Straks kennen we een dergelijk  polderlandschap alleen nog maar van schilderijen…

Onze formele bezwaren zijn gevat in een z.g. zienswijze die uit 2 gedeeltes bestaat:

  1.  Annex A: Zienswijze van de Harmine Wolters Stichting ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
  2.  Annex B: Overzicht van de gang van zaken ten aanzien van het plan

 

De eigenaars van de Eilandseweg 27 hebben ook bezwaar gemaakt tegen het Ontwerpbestemmingsplan.
Hun zienswijze gaat met name in op de effecten van het oprichten van een grootschalige melkveehouderij op een zo’n kwetsbare plek.

We hopen dat u onze zienswijze deelt en tegen verdere verrommeling van het landschap in Nederhorst den Berg bent en dit ook kenbaar wil maken bij de politieke partijen in de gemeenteraad, zodat Nederhorst in zijn omgeving ook voor de toekomst behouden blijft.